Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków 26 lutego 2015 r!

Wrocław, 5 lutego 2015 r.

 

Działając zgodnie z § 17, punkty 1, 2 i 3 Zarząd Klubu Absolwenta V LO we Wrocławiu podjął podczas posiedzenia 5 lutego 2015 r. decyzję o zwołaniu:

 

Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się

w czwartek, 26 lutego o godz. 18.00, w V Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Grochowej 13 we Wrocławiu.

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia i przypominamy o konieczności uregulowania składek (12 złotych rocznie) na konto:

95 1940 1076 3076 8998 0000 0000 Klub Absolwenta V LO, Pereca 23a/1, 53-430 Wrocław

 

Zarząd Klubu Absolwenta V LO:

Dorota Kowalska (Wojciechowska), matura rocznik 1982 – prezeska,

Wiesław Klein, matura 1973                                               – wiceprezes,

Waldemar Wójcik, matura 1975                                          – sekretarz,

Jolanta Węglowska (Posacka), matura 1972                      – członkini Zarządu