Zebranie Zarządu Klubu Absolwenta V LO w czwartek, 26 marca o godz. 17.00

Pierwsze, po ostatnim Walnym Zebraniu Sprawozdawczym (26 lutego w V LO), zebranie poszerzonego Zarządu Klubu Absolwenta V LO, odbędzie się w czwartek, 26 marca, o godz. 17.00 w Zespole Szkół Ekola przy ul. Zielińskiego 56, 53-534 Wrocław. W porządku obrad znajdą się m. in. podsumowanie ostatniego Walnego Zebrania Członków, plany na rok bieżący (Nagroda Klubu Absolwenta dla Abiturienta 2015, piknik czerwcowy, Dzień Emerytowanego Nauczyciela 14 X) oraz rezerwacja Hali Stulecia na Bal Absolwenta V LO w listopadzie 2018 r.

Spotkania Zarządu mają charakter otwarty, dlatego zapraszamy członków Klubu Absolwenta V LO we Wrocławiu oraz wszystkich chętnych, którzy chcieliby zasilić szeregi członkowskie!

Za Zarząd sekretarz Waldemar Wójcik