Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze we wtorek, 11 października 2016 o godz. 17.00!

Działając zgodnie z § 17, punkty 1, 2 i 3 Zarząd Klubu Absolwenta V LO we Wrocławiu podjął, podczas posiedzenia 14 września 2016 r., decyzję o zwołaniu:

Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się:

we wtorek, 11 października o godz. 17.00 w V Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Grochowej 13 we Wrocławiu.

Zapraszamy wszystkich członków Klubu i przypominamy o konieczności uregulowania składek (minimum 12 złotych rocznie) na konto:

95 1940 1076 3076 8998 0000 0000 Klub Absolwenta V LO, Pereca 23a/1, 53-430 Wrocław

Ci, którzy nie zdążą wpłacić składki (składek) na konto zapraszamy do Szkoły i wpłatę na miejscu, przed Walnym Zebraniem.

Za Zarząd:
Bożena Buła, członkini;
Irena Sawik, sekretarz;
Teresa Witkowska, członkini,
Waldemar Wójcik, wiceprezes