Wniosek o wpis władz złożony do KRS!

W piątek, 12 maja 2017 roku został złożony komplet dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego. Od ostatniego, Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Członków, które miało miejsce 13 grudnia 2016 r., minęło już sporo czasu, ale był on potrzebny do wypełnienia wszystkich dokumentów, oświadczeń itp., itd. Dodatkową trudnością był fakt, że zebrani na ostatnim Walnym postanowili o wyborze nowego zarządu z jednoczesnym pozostawieniem w niezmienionym kształcie dotychczasowej Komisji Rewizyjnej, wybranej na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym 26 kwietnia 2016 r. Więcej informacji na temat składu osobowego i Zarządu Klubu, i Komisji Rewizyjnej, w zakładce: O nas, Władze.