5 ciepłych zdań o śp. prof. Zofii

Prof. Zofia Rohatyńska, polonistka w V LO w latach 1972 – 1974, a potem, po urlopie macierzyńskim, bibliotekarka w VII LO, na wieść o odejściu prof. Zofii Szkolnickiej, przesłała kilka ciepłych zdań:

„Mimo że razem nie pracowałyśmy, znałam Panią Szkolnicką i wspominam Ją ze wzruszeniem. Miała wyjątkowy sposób bycia. Umiała mówić i umiała słuchać. Zawsze pomocna i zaangażowana. Prowadziła spotkania metodyczne nauczycieli – bibliotekarzy szkolnych i była w tym działaniu bardzo ceniona.
Piszę o tym, ponieważ chcę uzupełnić Jej obraz o informacje, których Państwo pewnie nie znali.”