Kategoria: Z życia klubu

Uwaga rocznik 1965! – Spotkanie po 50 latach od ukończenia V LO!

Na stronę facebookową Szkoły przyszedł mail do Joanny Sławińskiej, matura 1965: W tym roku mija 50 lat od ukończenia przeze mnie V LO i zdania matury. Moja była klasa to IV d, wychowawczynią była mgr Helena Franta. Mam kontakt z kilkoma koleżankami z dawnej klasy. Planujemy WIELKIE MAJOWE spotkanie po latach! – Niestety z wieloma…Zebranie Zarządu Klubu Absolwenta V LO w czwartek, 26 marca o godz. 17.00

Pierwsze, po ostatnim Walnym Zebraniu Sprawozdawczym (26 lutego w V LO), zebranie poszerzonego Zarządu Klubu Absolwenta V LO, odbędzie się w czwartek, 26 marca, o godz. 17.00 w Zespole Szkół Ekola przy ul. Zielińskiego 56, 53-534 Wrocław. W porządku obrad znajdą się m. in. podsumowanie ostatniego Walnego Zebrania Członków, plany na rok bieżący (Nagroda Klubu…Podaruj 1% dla Klubu Absolwenta V LO we Wrocławiu!

Podaruj proszę 1% dla Klubu Absolwenta V LO we Wrocławiu!   Każdy może wspomóc nasze stowarzyszenie, które od 24 lutego 2010 r. jest organizacją pożytku publicznego, przekazując 1% podatku, wystarczy wpisać numer KRS 0000332221 w zeznaniu podatkowym! Będzie to dla nas dużym wsparciem. – Rokrocznie fundujemy wyróżniającemu się w pracy społecznej abiturientowi nagrodę w postaci…Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków 26 lutego 2015 r!

Wrocław, 5 lutego 2015 r.   Działając zgodnie z § 17, punkty 1, 2 i 3 Zarząd Klubu Absolwenta V LO we Wrocławiu podjął podczas posiedzenia 5 lutego 2015 r. decyzję o zwołaniu:   Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się w czwartek, 26 lutego o godz. 18.00, w V Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Grochowej…