Dane podstawowe

Stowarzyszenie „Klub Absolwenta V LO we Wrocławiu”

Organizacja Pożytku Publicznego (OPP)

ul. Stolarska 30, 53-205 Wrocław

NIP: 8942979117

KRS: 0000332221

tel. 713633864, 605676539

e-mail: kontakt@klubabsolwentavlo.wroclaw.pl

nr konta: 95 1940 1076 3076 8998 0000 0000