Władze

Od 7 marca 2018 roku, kiedy to uchwałą zarządu Klubu Absolwenta skład władz został uzupełniony o 2 osoby, władzę w stowarzyszeniu pełnią następujący absolwenci:

 

 Zarząd:

Waldemar Wójcik,                                                       matura 1975            – prezes, waldek@klubabsolwentavlo.wroclaw.pl, tel. 71 363 38 64;

Dobromiła Szczepaniak (Nowak),                                           1992            – wiceprezeska,

Irena Sawik,                                                                            1975             – sekretarz,       

Zdzisław Symber,                                                                    1975    ­­         – skarbnik,

Beata Baranowska (Hauer)                                                     1971

Teresa Witkowska (Hauschild)                                                1975

Leszek Adamek                                                                      1975   

 

 

Komisja Rewizyjna:

Jolanta Węglowska (Posacka),                                 1972 – przewodnicząca,

Barbara Figura (Gajos),                                            1972 – sekretarz,

Dorota Kowalska (Wojciechowska),                         1982,

Jadwiga Pietrzyk (Wilk),                                           1972,

Wiesław Klein,                                                          1973