Władze

Od 13 grudnia 2016 roku, kiedy to odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków, skład władz Klubu Absolwenta V LO we Wrocławiu przedstawia się następująco:

 

 Zarząd:

Waldemar Wójcik,                                                       matura 1975            – prezes, waldek@klubabsolwentavlo.wroclaw.pl,

Urszula Skrzypczyńska (Gralak),                                           1975             – wiceprezeska,

Irena Sawik,                                                                           1975             – sekretarz,       

Danuta Małgorzata Stefańska (Bajorek),                               1975    ­­         – skarbniczka,

Beata Baranowska (Hauer)                                                    1971

Teresa Witkowska (Hauschild)                                               1975

Leszek Adamek                                                                      1975   

 

 

Komisja Rewizyjna:

Jolanta Węglowska (Posacka),                                 1972 – przewodnicząca,

Barbara Figura (Gajos),                                            1972 – sekretarz,

Dorota Kowalska (Wojciechowska),                         1982,

Jadwiga Pietrzyk (Wilk),                                            1972,

Wiesław Klein,                                                          1973