Władze

Od 27 czerwca 2018 roku, kiedy to odbyło się Walne Zebranie Członków Klubu Absolwenta V LO, skład władz został uzupełniony o 4 osoby. – Obecnie władzę w stowarzyszeniu pełnią następujący absolwenci:

 

 Zarząd:

Waldemar Wójcik,                                                       matura 1975            – prezes, waldek@klubabsolwentavlo.wroclaw.pl, tel. 71 363 38 64;

Dobromiła Szczepaniak (Nowak),                                           1992            – wiceprezeska,

Danuta Paginowska,                                                               1979             – sekretarz,       

Zdzisław Symber,                                                                    1975    ­­         – skarbnik,

Beata Baranowska (Hauer)                                                     1971             – członkini,

Leszek Adamek                                                                      1975             – członek,

Orfeusz Lazopoulos                                                                1987             – członek.

  

 

 

Komisja Rewizyjna:

Marek Jagiełło                                                          1971 – przewodniczący,

Jadwiga Pietrzyk (Wilk),                                           1972 – sekretarz,

Zdzisława Borkowska (Brożyna)                              1973 – członkini.