Władze

Od 27 czerwca 2018 roku, kiedy to odbyło się Walne Zebranie Członków Klubu Absolwenta V LO, skład władz został uzupełniony o 4 osoby. – Obecnie władzę w stowarzyszeniu pełnią następujący absolwenci:

 

 Zarząd:

Waldemar Wójcik,                                                       matura 1975            – prezes, waldek@klubabsolwentavlo.wroclaw.pl, tel. 71 363 38 64;

Dobromiła Szczepaniak (Nowak),                                            1992            – wiceprezeska,

Danuta Paginowska,                                                                1979             – sekretarz,       

Zdzisław Symber,                                                                     1975    ­­         – skarbnik,

Monika Kwil – Skrzypińska                                                        1987             – członkini,

Leszek Adamek                                                                        1975             – członek,

Orfeusz Lazopoulos                                                                  1987             – członek.

  

 

 

Komisja Rewizyjna:

Marek Jagiełło                                                          1971 – przewodniczący,

Jolanta Krupowicz (Urbanek)                                   1975 – sekretarz,

Zdzisława Borkowska (Brożyna)                              1973 – członkini,

Anna Szmyt                                                              1992 – członkini,

Maciej Derżecki                                                        1975 – członek