Absolwentki i absolwentów Piątki spotyka się i poznaje (często w odwrotnej kolejności) prawie codziennie. Tak było z Małgorzatą Bochyńską-Zaporoską, architektką, wdową po Zygfrydzie Zaporoskim, byłym wiceprezydencie Wrocławia w okresie rządów Bogdana Zdrojewskiego, oraz Amalią Sznajder, koleżanką z klasy obok, dr architektury, mieszkającą teraz na stałe w Izraelu. Małgorzatę poznałem rok temu przy okazji wieszania banera…