Wrocław, 5 lutego 2015 r.   Działając zgodnie z § 17, punkty 1, 2 i 3 Zarząd Klubu Absolwenta V LO we Wrocławiu podjął podczas posiedzenia 5 lutego 2015 r. decyzję o zwołaniu:   Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się w czwartek, 26 lutego o godz. 18.00, w V Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Grochowej…