W imieniu Zarządu (uchwałę Zarząd podjął jednogłośnie podczas ostatniego posiedzenia, 22 bm.) Klubu Absolwenta V LO we Wrocławiu, stosownie do paragrafu 17, punkt 2, zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków, które odbędzie się we wtorek, 13 grudnia br. o godz. 17.00 w V LO przy ulicy Grochowej 13 we Wrocławiu. Informujemy, że w przypadku braku…